Show MenuHide Menu

Referat fra styremøte 11. desember 2013

January 9, 2014

Les referatet fra vårt styremøte 11. desember her.

Stipend til det 74. norske bibliotekmøte er tildelt i Sør-Trøndelag

December 19, 2013

Vi har gleden av å støtte Gunhild Riiber, biblioteksjef i Frøya kommune, med et stipend til konferanseavgift for Det 74. norske Bibliotekmøte i Trondheim. Gratulerer!

Gunhild vil senere skrive om konferansen på vår blogg.

Dette vil også bli publisert på vår hjemmeside, Facebook og twitter.

Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?

December 16, 2013

I dag er det for de aller fleste en selvfølge at vi har bibliotek åpne for alle og at tjenestene er gratis. Vi ber derfor alle og enhver støtte sitt nærbibliotek og skolebibliotek, og ber politikerne ta  kulturpolitikken som en utviklingspolitikk på alvor!

At bibliotek ikke er det som blir prioritert høyest i kommune-Norge er ingen hemmelighet. På landsbasis utgjorde biblioteket 0,5 % av kommunenes driftsbudsjett i 2012. Siden 2004 har nedgangen i antall årsverk per innbygger sunket med 10 % og mediebudsjettet per innbygger har sunket fra 41,63 kroner per innbygger i 1995 til 28,56 kroner i 2011.

I Malvik er det i år bevilget kr 23,9 pr innbygger til mediekjøp. Budsjettet har hverken økt eller blitt indeksregulert på flere år. Det er forholdsvis lite bemanning – 3,1 årsverk på to avdelinger. På tross av dette er det positiv økning i utlånet som gikk opp fra 2011 til 2012. I 2013 har det vært mange arrangementer, utstillinger, konserter og andre ting. Aktiviteten i biblioteket i Malvik har aldri vært større enn den er i dag. Det kommer mange positive tilbakemeldinger på dette, og ønsker om mer åpningstid fra innbyggerne i Malvik. Vi vil i denne sammenheng peke på at biblioteket vil være veldig viktig for at Malvik kommune skal oppnå mål 6 og 7 i handlingsplanen sin for 2014-2017; livslang læring og et rikt og variert kulturliv.

Biblioteket representerer så mye mer enn bøker. Det er i dag det eneste ikke-kommersielle tilbudet i en hverdag hvor det meste koster penger; en møteplass og et veiledningssenter; det er integreringsskapende og demokratibyggende. I den nye bibliotekloven som er på trappene, er det nettopp disse aspektene som blir vektlagt. Her blir bibliotekene lovpålagt å ha samfunnsdebatter, samt å drive med aktiv formidling. Men for at bibliotekene virkelig skal kunne fylle sin rolle trengs det politikere som er villige til å satse på bibliotekene. I en trang kommuneøkonomi kan bibliotekene fort bli nedprioritert og glemt.

Vi i Norsk Bibliotekforening har håp om at innbyggerne i Malvik kommune vil se frem til mange nye år med eventyrstunder, forfatterarrangementer, barn som er innom og spiller dataspill, folk som sitter i aviskroken og leser dagens aviser, ungdom som henger, utlån av bøker og andre medier, hyggelige samtaler over skranken og samarbeid med kommunens organisasjoner og institusjoner.

Trondheim, 12. desember 2013
Med vennlig hilsen
Norsk bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag
Thrine Merethe Broch, leder

Utlysning av Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag 2013

December 12, 2013

Det er på tide: Norsk Bibliotekforening Sør-Trøndelag deler hvert annet år ut en pris til et bibliotek, en person eller organisasjon/institusjon i Sør-Trøndelag. Prisen skal være et sterkt uttrykk for anerkjennelse av fremragende bibliotekinnsats til beste for hele samfunnet og for berørte brukere især. Fra deg ønsker vi forslag til mottakere av prisen for 2013 innen 20.02.2014.

Les mer om utlysningen.

Referat fra styremøte 13. november 2013

November 26, 2013

Les referatet fra vårt styremøte 13. november her.

Referat fra styremøte 24. oktober 2013

November 12, 2013

Les referatet fra vårt styremøte 24. oktober her.

Norsk Bibliotekforening avdeling Sør-Trøndelag utlyser stipend til Bibliotekmøtet 2014!

November 6, 2013

Alle personlige medlemmer av NBF avd. Sør-Trøndelag kan søke. Stipendet dekker hele konferanseavgiften for én deltaker på Det 74. norske bibliotekmøte som går av stabelen i vårt fylke, nærmere bestemt Trondheim, i mars 2014 (reise/opphold må vinner dekke selv).

Les mer om konferansen.

Søknaden skal være kort og fortelle hvorfor akkurat du fortjener dette stipendet.

Det skal enten sendes en skriftlig rapport fra aktiviteten til styret i NBF avd. Sør-Trøndelag, eller holdes en muntlig presentasjon av aktiviteten på et medlemsmøte. Rapport eller avtale om muntlig presentasjon må være på plass innen to måneder etter at aktiviteten er gjennomført. Rapporten/presentasjonen vil publiseres på NBF avd. Sør-Trøndelags nettsider.

Søknadsfrist: 10. desember 2013

Søknad sendes vår kasserer Marit Balstad Jensen på marit@myrfiol.no.

Vinner av stipendet vil kåres i NBF avd. Sør-Trøndelags styremøte 11. desember!

Innmelding i NBF gjør du enkelt her!

“All makt til bokbloggerne?” – torsdag 24. oktober 2013, kl.19.30, Trondheim folkebibliotek

October 31, 2013

NBF Sør-Trøndelag arrangerte denne debatten sammen med Trondheim folkebibliotek og Trondheim Litteraturfest. Arrangementet var et av mange rundt om i landet som markerte NBF sitt 100 års jubileum. Rundt 45 stykker møtte opp i bibliotekets lokaler i 2. etasje denne litt regntunge høstkvelden.

Debatt: All makt til bokbloggerne?
NBF ST ønsket å sette et fokus på fenomenet bokblogging. Bokbloggerne begynner å bli toneangivende innen litteraturformidling. Flere av forlagene siterer bokblogger når de markedsfører sine bøker, og mange bokblogger følges av stadig flere lesere. Mange bibliotekarer bruker bokblogger og andre litteraturfora på nettet som et supplement til forlagskataloger og litteraturkritikeres anmeldelser for å orientere seg i mengden av litteratur som skal formidles; bøker som skal snakkes ut av hyllene.

Siri Sundet Isaksen, Randi J. Aasheim
Sissel Furuseth, professor ved NTNU i nordisk litteraturhistorie, ledet debatten. I panelet satt bokbloggerne Randi J. Aasheim og Siri Sundet Isaksen, som står bak bloggene Reading Randi og sarai94.blogg.no.  I tillegg stilte Sindre Hovdenakk, kjent kritiker fra blant annet VG, og bibliotekar Brit Karen Einang fra Trondheim folkebibliotek.

Sindre Hovdenakk, Brit Karen Einang, Sissel Furuseth
Det ble temperatur både i panelet og blant tilhørerne da Hovdenakk proklamerte helt i begynnelsen av debatten at bokblogging var ren amatørisme! Men som motsvar repliserte noen av tilhørerne, og også debattlederen, det faktum at kritikere har lagt seg på en noe tabloid linje de seinere årene.

Bokbloggerne fortalte om sin motivasjon for å blogge. Blant annet blir bloggen en slags dagbok eller protokoll over leste bøker. Også formidling av leseglede og god litteratur sto høyt opp på lista over grunner til å blogge. Flere framholdt at blogger som formidlet og beskrev ungdomsbøker, og da særlig fantasylitteratur, var av særlig verdi på grunn av at disse bøkene blir underkommunisert i media.

Debatt: All makt til bokbloggerne?
’All makt til bokbloggerne?’ var en noe spisset hovedoverskrift for debatten, og flere stilte spørsmålstegn om hvilken makt har så bokbloggerne? Det ble vertfall slått fast at bokblogger og litteraturanmeldelser fra fagfolk supplerer og utfyller hverandre, og at de fint lever side ved side.

Artikkel om debattmøtet “All makt til bokbloggerne?” i Adresseavisen mandag 25.10.2013

October 30, 2013

Her kan du lese artikkelen om debatten All makt til bokbloggerne?.

Debatt: All makt til bokbloggerne?

October 21, 2013

Det er tid for en ny debatt! Sammen med en del av Trondheim Litteraturfestival arrangerer vi debatt torsdag 24. oktober 2013 kl. 19:30 i 2. etg i Trondheim folkebibliotek.

Debatten ledes av Sissel Furuseth, professor i kunstkritikk fra NTNU.
Deltagere er de to bokbloggere Siri Sundet Isaksen og Randi J. Aasheim, bibliotekar Brit Karen Einang fra Trondheim folkebiblioteket og litteraturkritiker Sindre Hovdenak.

Arrangementet er gratis. Velkommen!